Tradiční karate je umění sebeobrany

Naším cílem není sportovní karate. Tradiční karate jak ho učíme my, se obrací k původní formě a hodnotám karate jako nekompromisního a velice účinného bojového umění, jehož podstatou je ubránit se.


Tradiční karate posiluje sebedůvěru, vyrovnanost a fyzické schopnosti. Cílem není za každou cenu překonávat druhé, pěstovat agresivitu, nebo své ego. Tradiční karate je založeno na používání těla jako celku, na chytré strategii a správném načasování.


Cvičení tradičního karate nevyžaduje žádné extrémní fyzické nároky. Cvičit může každý a je jen na vás, kolik času a úsilí do karate vložíte. Nerozhoduje ani věk, pohlaví či fyzické schopnosti. Tradiční karate je určeno všem, kteří cítí potřebu fyzického pohybu, relaxace, či potřebu sebeobrany.


Učit Vás budou zkušení instruktoři, žáci Shihana Hiroshi Shirai 10.Dan, legendy světového karate