Ninju kun – dvacet pravidel

Gichin Funakoshi 1890

1) Karate-do wa rei-ni, rei-ni owaru koto-o → Karate začíná úklonou a končí úklonou.

2) Karate-ni sente nashi → V karate není první pohyb.

3) Karate wa gi-no-tasuke → Karate je pomocníkem spravedlnosti.

4) Mazu jiko-o-shire, shikohite tao-wa → Poznej nejprve sám sebe, teprve potom toho druhého.

5) Gijutsu yooi shinjutsu → Duch je důležitější než technika.

6) Kokoro-wa hanatan koko-o yosu → Je nezbytné udržet si svobodnou mysl.

7) Wazawai-wa getai-ni shozu → Neštěstí se stává vždy z nepozornosti.

8) Dojo-nomino karate-to omou na → Karate se neodehrává jenom v dojo.

9) Karate-no shutyo-wa issho de-aru → Cvičit karate znamená pracovat celý dlouhý život.

10) Arai-yuru mono-o karate-wa seyo, soko-ni myo mi-ari → Stav se ke svým problémům s duchem karate.

11) Karate-wa yu-no-gotoshi taezu netsudo-o ataezaraba moto-no mizu kaeru → Opravdové karate je jako horká voda, která chladne, když ji stále neohříváš.

12) Katsu kantae-wa motsu namakenu kagae-wa hitsuyo → Nemysli na výhru, ale přemýšlej o tom, jak neprohraješ.

13) Tekki-no yotte tenka seyo → Změň svou obranu podle nepřítele.

14) Tattaka-wa keyo-jitsu-no soju ikan-ni ari → Tajemství boje spočívá v umění řídit ho.

15) Hitto-no-teashi-o ken to omou → Představuj si svou ruku a nohu jako meče.

16) Danshi mon-o izubera hyzkuman-no tekki ari → Když opustíš místo, kde jsi doma, děláš si četné nepřátele, takové chování ti přináší mrzutosti.

17) Kamae-wa shoshishaha-ni ato-wa shizentai → Začátečníci musí zvládnout nízké postoje, přirozená pozice těla je pro pokročilé.

18) Kata-wa tadashiku jissen-wa bezsu mono → Snaž se dosáhnout perfektní kata, skutečný zápas je něco jiného.

19) Chikara-no kyojaku karada-no shinshiku waza-no kankyo-o wasaruna → Dbej na správné použití tvrdé a měkké síly, napětí a uvolnění těla, pomalé a rychlé techniky.

20) Tsyo sune-ni shinen kufu syo → Vždy se snaž studovat a to co se naučíš, vyjádři ještě lépe.